Umjetnički program

Kroz kulturne programe: izložbe i predstave koristimo umjetnost kao metodološki alat kako bismo se približili svakom pojedincu. Umjetnost je naš kreativni način komunikacije o temi „djece rođene zbog rata“ prema svima vama.