Projekti

Udruženje „Zaboravljena djeca rata“ kroz omladinske, umjetničke, zagovaračke i lobističke projekte radi na društvenoj i pravnoj prepoznatljivosti „djece rođene zbog rata“ u cilju ostvarivanja prava i potreba ove kategorije, a sa misijom podizanja svijesti društva bez stigme i diskriminacije.