Pravni okvir

Pravni okvir iz oblasti ljudskih prava sa posebnim fokusom na procese tranzicijske pravde u svrhu zagovaračke kampanje za zakonsku prepoznatljivost djece rođene kao posljedica ratnog seksualnog nasilja na prostorima Bosne i Hercegovine.

Finalni – zvanični komentari na nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u FBiH, Sept 2022

Komentari na nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u FBiH – Solidarni apel Septembar 2022

Detaljan pregled analize amandmana na nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata FBiH, Septembar 2022

Legal and social recognition of children born of CRSV, BiH 2022

DR. AMRA DELIĆ – SOMATSKI I PSIHIJATRIJSKI KOMORBIDITETI U ŽENA KOJE SU PREŽIVJELE SEKSUALNOG NASILJE U RATU U BOSNI I HERCEGOVINI

Trial studija o mogućnostima ostvarivanja reparacija za preživjele žrtve seksualnog nasilja na području Bosne i Hercegovine

Faruk Hadžić – ANALIZA GODIŠNJIH PREVENTIVNIH I NEPREVENTIVNIH IZDATAKA

Cherif Bassiouni on behalf of UN 1994 -FINAL REPORT OF THE COMMISSION OF EXPERTS ESTABLISHED PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 780 (1992)

TRIAL International u BiH – Mitovi o silovanju na suđenjima za ratno seksualno nasilje

TRIAL u BiH – Djelotvorno ostvarivanje zahtjeva za naknadu štete žrtava ratnih zločina u okviru krivičnih postupaka u Bosni i Hercegovini

Inicijativa IME JEDNOG RODITELJA – obrazloženje

Ustav Bosne i Hercegovine