YU Peace mreža – Razgovor sa Ajnom Jusić

Predsjednica Udruženja „Zaboravljena djeca rata“, Ajna Jusić, je na poziv YU Peace mreže, imala priliku da zajedno grupom mladih ljudi razgovara o širenju ideja i alata potrebnih za izgradnju bolje budućnost.

U društvu 50 mladih ljudi sa prostora bivše Jugoslavije, Ajna je razgovarala o posljedicama rata koje su potpuno zaboravljene, kako od strane društva tako i od strane državnih aparata i sistema. Tokom svog predavanja, Ajna je naglasila da se danas mladi ljudi više trebaju suočiti sa sadašnjosti jer u ovim trenucima mnogi koruptivni pojedinci odlučuju o sudbinama građana bivše Jugoslavije.

Cilj ovog mirovnog projekta upoznavanje i uspostavljanje prijateljstava između mladih iz bivših republika Jugoslavije. Projekat postoji od 1993. godine i do sada je na moru besplatno ljetovalo oko 22000 mladih. Gradovi koji su uključeni u projekat su Tuzla, Gornji Vakuf-Uskoplje, Srebrenica, Vukovar i Sombor. Projekat finansira Komitet za osnovna ljudska prava i demokratiju iz Kelna. Organizacije i pojedinci koji učestvuju i realizuju ovaj projekat osnovali su neformalnu mrežu pod nazivom YU Peace – Mladi ujedinjeni u miru.