Izložba Progovara(j)mo

Muzej ratnog djetinjstva je u junu u Sarajevu predstavio privremenu izložbu “Progovara(j)mo” (“Speaking Out”), a javnost je imala priliku posjetiti izložbu u Mostaru (20. septembra) i Beogradu (2. oktobra).

Izložba je u cijelosti posvećena, ali i ko-producirana sa preživjelima ratnog seksualnog nasilja i djecom rođenom zbog rata, te je za cilj imala da ukaže na višestruke probleme s kojima se ove osobe suočavaju. Posjetitelji izložbe su imali priliku vidjeti radove preživjelih nastale metodom mapiranja tijela, lične predmete djece rođene zbog rata, kao i isječke iz videosvjedočenja preživjelih i djece.

Izložba u Mostaru je bila postavljena u Centru za kulturu od 20. do 27. septembra.

Izložba je predstavljena u Beogradu od 2. do 8. oktobra u Endžio HAB-u, u toku tematske sedmice posvećene problemu seksualnog nasilja u ratu, a koja se implementirala u okviru projekta “Jačanje glasova žena pogođenih ratnim seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem na Zapadnom Balkanu”.

U implementaciji ovog projekta učestvovali su Inicijativa mladih za ljudska prava Srbija, Vive Žene – Tuzla, Medica – Zenica, Medica – Gjakova, Kosovski centar za rehabilitaciju žrtava torture, Autonomni ženski centar i Žene u crnom – Srbija, uz podršku Medica Mondiale, Engagement Global i Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke (BMZ).

Izložba je producirana u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), Udruženjem Zaboravljena djeca rata, Fondacijom Krila nade, Udruženjem Psiholab, te uz podršku Britanske ambasade u Sarajevu.