Interaktivna radionica Online nasilje nad ženama

Udruženje „Zaboravljena djeca rata“ je organizovalo interaktivnu radionicu na temu “Online nasilje nad ženama” u septembru 2021. godine u Sarajevu, a koju je vodila aktivistkinja i feministkinja Denija Hidić.

Online prostor nova je linija fronta za nasilje nad ženama i djevojčicama, a eksponencijalno se povećao tokom pandemije COVID-19 i karantena. Online nasilje je epicentar rizika, te kombinuje više oblika nasilja nad ženama i djevojčicama, uključujući trgovinu ljudima. Kako prepoznati nasilje, kako se zaštititi, ali i kome se obratiti samo su neke od tema o kojima smo razgovarali na radionici.