Inicijativa Hurme

U martu 2021 godine, Kraljevina Saudijska Arabija donirala je 50 tona hurmi Bosni i Hercegovini. Tom prilikom je Udruženje Zaboravljena djeca rata je uputilo zahtjev/molbu za donaciju na adrese Ambasade i Kulturnog centra Kralja Fahd. Na ovaj zahtjev, Ambasada je putem Kulturnog centra Fahd dodijelila 140 kilograma hurmi.

Na osnovu donacije, Udruženje je pozvalo grupu žena iz BiH da učestvuju u proizvodnji domaćih proizvoda od hurmi. Cilj ove aktivnosti je jačanje ekonomskog i društvenog položaja žena u lokalnim zajednicama za kojeg sa sigurnošću ističemo da je loš ako se gleda sa aspekta ravnopravnosti, zaposlenosti i preživljenog nasilja u porodici ili drugim odnosima. Ovakve aktivnosti potiču procese reintegracije i resocijalizacije povratnica, interno raseljenih izbjeglica i ženama preživjelim ratno seksualno nasilje.

Važno je istaći da je Udruženje ovim putem povezalo grupu žena iz različitih lokalnih zajednica, te na ovaj način stvorili osjećaj međusobne solidarnosti i podrške. Hurme su isporučene u Konjic, Zavidoviće, Tinju Srebrenik, Bihać, Mostar i Foču. Produkt rada su domaći džemovi od hurmi, mix džem od hurmi i šljiva, vitaminska bomba „NERAdol“, kolače oh hurmi i oraha, itd.

Udruženje Zaboravljena djeca rata spremno je i u budućnosti podržavati ovakve inicijative. Na ovaj način otvara se prostor za povezivanje različitih lokalnih zajednica i građana, povezivanje nevladinih organizacija i drugih institucija. Procesi izgradnje bolje budućnosti za sve građane u BiH moraju uključivati saradnju između građana, nevladinih organizacija  i javnih institucija.

Mart 2021 godine