Inicijativa Ime jednog roditelja

U sklopu programa “Snažnije zajedno”, organizovanog od strane Trag Fondacije, Udruženje ZDR radilo je na inicijativi „Ime jednog roditelja“.

Osnovna potreba za realizacijom incijative „Ime jednog roditelja“ javlja se zbog diskriminacije koju prolaze djeca rođena zbog rata, ali i umanjivanjem uloge majke u zakonodavnom sistemu. Činjenicom BH službeni dokumenti stavljaju primat na ime oca bez mogućnosti opcionalnog izbora imena drugog roditelja svjedoči diskriminaciji kojoj je izložena kategorija djece rođene zbog rata. Većina njih ne zna ime oca zbog same činjenice da su njihove majke preživjele silovanje ili višestruka silovanja tokom rata nakon čega su kao posljedicu takvog zločina na svijet donijele djecu.

Samom izmjenom i dopunom zakona koji adekvatno i ravnopravno naglašava ulogu majke, prije svega žena, značajno smanjuje diskriminaciju djece rođene zbog rata, zatim jača privatnost preživjelih (govorimo o činjenici da su djeca svakodnevno primorana da pred grupama nepoznatnih ljudi objašnjavaju zašto nemaju podatak o biološkom ocu na način da moraju izjaviti da su majke preživjele silovanje što direktno ugoržava privatnost preživjele).

Dugoročni uticaj projekta se ogleda i u samom izboru „imena roditelja“ koje djeca odnosno pojedinci/ke navode u svojim dokumentima čime se poboljšava i sama implementacija prava na izbor. Također, djeca rođena zbog rata nisu jedina djeca koja mogu uživati pozitivne ishode ovog projekte, postoji generalni benefit za svu djecu koja zbog različitih okolnosti ne poznaju svoj potpuni identitet.

Naravno, kroz implementaciju projekta naglašavala su se i prava djeteta utvrđena Konvencijom o pravima djeteta čija prva stavka govori da djeca imaju pravo na poznavanje svog potpunog identiteta i da država potpisnica Konvencije mora učiniti sve što je može da to obezbijedi djetetu.

Trajanje: Februar 2019. – Februar 2020. / Donator: Trag Fondacija