Fond za humanitarno pravo – Put od stigme do pravde – seksualno nasilje u ratu

Ajna Jusić je bila jedna od panelistkinja na panelu „Prevazilaženje traume seksualnog nasilja – potreba za sistemskom podrškom“, u organizaciji Fonda za humanitarno pravo iz Srbije. Pored Ajne, govornice su bile i Danijela Štajnfeld, glumica, autorka filma „Zaceli me“, te dr. Branka Antić Štauber, predsjednica Udruženja „Snaga žene“. Moderatorica panela bila je Ana Manojlović, novinarka i autorica filma „Sjećaš li se mene u ropstvu“.

Konferencija je organizovana sa idejom izrade prijedloga praktične politike koji predstavlja vodič za pravne profesionalce (tužioce, sudije i advokate) o tome kako mogu suđenja za ratne zločine učiniti efikasnijim, ali i doprinijeti tome da se žrtve ratnih zločina, a naročito žrtve seksualnog nasilja, ne izlažu ponovnoj viktimizaciji učestvovanjem u još jednom dugotrajnom i skupom sudskom postupku.

Fond za humanitarno pravo (FHP), kao jedina nevladina organizacija u Srbiji koja u kontinuitetu prati sve postupke za ratne zločine pred domaćim sudovima, smatra da je obaveza pravosudnih organa Srbije da prepoznaju potrebu da se žrtvama teških krivičnih dela, među kojima su svakako i žrtve ratnih zločina, omogući da na efikasan način ostvare svoja prava bez daljeg odugovlačenja, ponovne traumatizacije i dodatnih troškova.