Feministička proljetna škola – Alternativni centar za devojke, Srbija

Artpolis – Centar za umjetnost i zajednicu, organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK) zajedno sa Alternativnim centrom za devojke (ACD), 2021. godine održao je prvi dio Feminističke proljetne škole Kosovo-Srbija.

Tokom ove škole, Ajna Jusić održala je predavanja o djeci rođenoj zbog rata, ali govorila je i o zagovaračkim i mirovnim aktivnostima Udruženja.

Feministička proljetna škola obezbijedila je prostor mladim ženama da se ujedine i stvore zajedničku viziju za feministički pokret na Kosovu i Srbiji u borbi protiv negativnih uticaja kao posljedica patrijarhalnih sistema i svih sistema koji promovišu rat, mržnju, rasizam i diskriminaciju.