Tokom svog rada Udruženje je sklopilo mnogobrojna partnerstva, a neke od partnerskih organizacija/institucija su sljedeće: