PRAVNI OKVIR

Pravni okvir iz oblasti ljudskih prava sa posebnim fokusom na procese tranzicijske pravde u svrhu zagovaračke kampanje za zakonsku prepoznatljivost djece rođene kao posljedica ratnog seksualnog nasilja na prostorima Bosne i Hercegovine.

UMJETNIČKI PROGRAM

Kroz kulturne programe: izložbe i predstave koristimo umjetnost kao metodološki alat kako bismo se približili svakom pojedincu. Umjetnost je naš kreativni način komunikacije o temi „djece rođene zbog rata“ prema svima vama.

EDUKATIVNI PROGRAM

Udruženje Zaboravljena djeca rata u saradnji sa srodnim organizacijama organizuje edukativne programe za mlade u sklopu kojih možete pronaći predavanja, radionice, panel diskusije, konferencije u svrhu izgradnje kapaciteta i osnaživanja mladih na području Balkana.

PROJEKTI

Udruženje „Zaboravljena djeca rata“ kroz omladinske, umjetničke, zagovaračke i lobističke projekte radi na društvenoj i pravnoj prepoznatljivosti „djece rođene zbog rata“ u cilju ostvarivanja prava i potreba ove kategorije, a sa misijom podizanja svijesti društva bez stigme i diskriminacije.

MEDIJI I FILMOVI

Umjetnost je najplemenitije sredstvo u borbi protiv besmisla. Kroz filmove i medije otvaramo i problematiziramo mnoga krupna etička i humanistička pitanja, na taj način prekidamo šutnju o stravičnim zločinima dvadesetog stoljeća.

Zadnje Novosti

Prevencija nasilja u školama – održana radionica

Sa nastavnicima/ama, pedagozima, centrom za socijalni rad i policijom, razgovarali/e smo o problemu i mjerama prevencije porodičnog nasilja i nasilja u školama, na radionici u Varešu.

Održana radionica “Hajde da pričamo o femicidu”

Razgovarale smo o koracima koji bi morali biti preduzeti za sistemsko eliminisanje femicida u Bosni i Hercegovini.

Uključivanje preživjelih i djece rođene zbog rata u proces donošenja odluka – Sastanak u New Yorku

Obezbjeđivanje platforme preživjelim da iskažu svoje potrebe - fokus sastanka u New Yorku, u kom su učestvovala "Zaboravljena djeca rata".