Nagrada za mir, Cesena

Nagradu “Cesena City for Peace”, Udruženju “Zaboravljena djeca rata” za isticanje u odbrani ljudskih prava i promociji mira u protekloj godini, dodijelila je Općina Cesena u saradnji sa Centrom za mir “Ernesto Balducci”. Nagradu koja se dodjeljuje svake godine povodom Dana ljudskih prava, uručio je savjetnik za kulturu i inkluziju Općine Cesena, gospodin Carlo Verona, a preuzeo ju je Senedin Hrnjica, član našeg tima.

Općina Cesena je Udruženju dodijelila ovu nagradu u znak solidarnosti sa djecom rođenom zbog rata i ženama preživjelim ratnog seksualnog nasilja, te kao podršku u ostvarivanju prava i potreba ove vulnerabilne društvene kategorije.

Ceremoniji su prisustvovali/e građani i građanke Cesene koji/e su imali/e priliku vidjeti postavku izložbe BREAKING FREE u svom gradu, kao i predstavnici ISCOS Emilia-Romagna, naši partneri i priljatelji sa kojima već dugi niz godina postavljamo izložbu širom Italije.

Tokom boravka u Ceseni, posjetili/e smo i Gimnaziju “Vincenzo Monti”, sastavši se sa profesorima/kama i učenicima/cama. 

Učenici i učenice su saznali/e više o raspadu bivše Jugoslavije, kako je do rata došlo i kako se završio. Razgovarali/e smo o posljedicama koje je seksualno nasilje kao oružje rata ostavilo – djecu rođenu zbog rata, u čijem sklopu su nezaobilazne kategorije djece mirotvoraca i humanitarnih radnika. Objasnili/e smo kako su pravna nedefinisanost i društvena nevidljivost decenijama nakon rata kulminirale potrebom za formiranjem Udruženja koje će svoje članove/ice zastupati u svakom pogledu.

Predstavili/e smo im rad Udruženja “Zaboravljena djeca rata”. Upoznali/e smo ih sa našim umjetničkim programima, snažnim alatima u borbi za društvenu vidljivost djece rođene zbog rata, poput predstave “U ime oca” i izložbe “Breaking Free”, čija se postavka nalazila u Ceseni tokom jeseni.

Istakli/e smo primjer dobre prakse iz Bosne i Hercegovine, novi Zakon u Federaciji, kojim su djeca rođena zbog rata prvi put u historiji naše države prepoznata kao posebna kategorija cilivilnih žrtava rata, a donesen je istrajnim zalaganjem Udruženja. 

Sa gimnazijalkama i gimnazijalcima razgovarali/e smo o ogromnoj važnosti prevencije ratnog seksualnog nasilja. Na kraju smo podsjetili/e na individualnu i kolektivnu odgovornost o podizanju svijesti o ovom ratnom zločinu koji se, nažalost i danas čini širom svijeta, te o važnosti pravnog prepoznavanja djece rođene kao posljedice ove vrste nasilja u svim konfliktnim i post konfliktnim društvima.