Ekonomsko osnaživanje žena – radionica u Bihaću

Prepoznavši ogroman značaj ekonomskog osamostaljivanja žena u uspostavljanju rodne ravnopravnosti, održali/e smo radionicu u Bihaću na ovu temu, u okviru programa “Pokret 1325”, gdje smo mladim ženama pružili/e korisne alate i podršku na putu ka ekonomskoj nezavisnosti.

Posebno se ponosimo našom Jasminom Bajraktarević, učesnicom “Pokreta 1325” i protagonistkinjom istoimenog videozapisa, koja je bila jedna od predavačica na radionici. 

Jasmina je ohrabrila mlade žene da izađu iz komfor zone tradicionalnog načina poslovanja koji nam svima nameće “siguran državni posao” sa minimalno 40 radnih sati sedmično i skromnom penzijom i da se upuste u svet digitalnog marketinga. Učesnicama je približila definiciju digitalnog marketinga, šta on sve sadrži i koji su konkretni koraci za bavljenjem ovim poslom.

Jasmini je bilo važno da saznamo ono što nas ne uče u školi, a to je da danas svaka žena, bilo studentica, domaćica ili uposlenica, može zarađivati ozbiljne cifre novca uz pomoć telefona, malo hrabrosti, upornosti i ljubavi.

Jasminin doprinos radionici već sada svjedoči o uspješnosti programa “Pokret 1325” i važnosti ženskog okupljanja i osnaživanja mladih žena. Programom podstičemo učesnice da djeluju u društvenom i političkom životu Bosne i Hercegovine. Nastojimo da ih uvjerimo da je žensko učešće ključno za izgradnju mira u regionu, te da im prenesemo potrebne liderske vještine kako bi mjenjale društvo i motivirale druge mlade žene da im se pridruže.

Alate ekonomskog osnaživanja žena i feminističke principe, učesnicama radionice približila je predavačica Denija Hidić iz Fondacije CURE.

Meliha Klopić Murtić, koja je osvojila čak jedanaest svjetskih nagrada za svoj biznis prirodne kozmetike Magic Touch, u namjeri da ohrabri mlade žene da se upuste u preduzetništvo, sa njima je podjelila iskustvo osnivanja biznisa i dala im korisne savjete.

Radionica je realizovana uz podršku i saradnju sa Njemačkom ambasadom u Sarajevu.