Uključivanje preživjelih i djece rođene zbog rata u proces donošenja odluka – Sastanak u New Yorku

Obezbjeđivanje platforme preživjelim da iskažu svoje prioritete i budu uključene/i u procese donošenja odluka, bilo je u fokusu PSVI (Inicijative za prevenciju seksualnog nasilja u konfliktu) na Sastanku međunarodne alijanse visokog nivoa važnosti, na kom je prisustvovala Ajna Jusić, direktorka udruženja “Zaboravljena djeca rata”, održanom 23. oktobra u New Yorku, u organizaciji Ujedinjenog Kraljevstva. 

Značajno je istaći da su neki članovi i članice Savetodavne grupe preživjelih (SAG) učestvovali/e na sastanku, te razgovarali/e sa donosiocima odluka o potrebama i prioritetima oko kojih su se zajednički dogovorili/e u okviru Savetodavne grupe preživjelih. 

Ajna Jusić je govorila o izazovima sa kojima se suočavaju djeca rođena zbog rata u Bosni i Hercegovini: “Naš primjer svjedoči tome da, što se kasnije krene u procese obezbjeđivanja zaštite ove kategorije, postojani problemi nevidljivosti u društvu i pravnom sistemu, vremenom se samo nižu i uvećavaju. Mi, iako djeca rođena zbog rata, danas jesmo zaštićeni u BiH, ali mi nismo više djeca, već mladi ljudi koji doprinose društvu koje nas 30 godina nije prepoznavalo.” 

Prioriteti o kojima se diskutovalo tokom sastanka: 

  • Prevencija – Djelovanje u školama kako bi se adresirala rodna neravnopravnost koja pravi podlogu za seksualno nasilje u ratu; održavanje treninga vojnim, policijskim i mirovnim snagama u svrhu prevencije seksualnog nasilja u ratu; sankcionisanje nasilnika 
  • Pravda i odgovornost – Fokusiranje na preživjelu/og pri pristupanju pravdi, kako bi mogla/ao da odluči šta pravda znači za nju/njega; više slučajeva pravnog gonjenja i uvođenje ratnog seksualnog nasilja u procese tranzicione pravde 
  • Finansiranje – Obezbjeđivanje održivog finansiranja mreža preživjelih i njihovo uključivanje u procese kreiranja aplikacija 
  • Podrška u oporavljanju preživjele/og – Obezbjeđivanje holističke podrške za oporavak, ne samo medicinske 
  • Podrška preživjelih u liderstvu i zagovaranju – Obezbjeđivanje platformi za preživjele I djecu rođenu zbog rata, kako bi zagovarale/i svoje prioritete na nacionalnom i međunarodnom nivou 

Na osnovu diskusije, preživjele/i koje/i su učestvovale/i na sastanku, radile/i su na sastavljanju prioriteta Savetodavne grupe preživjelih, te je dostavile/i na sastanku. 

Tokom svog boravka, Jusić je učestvovala i na Brifingu vodiča pravnih obaveza država vezano za seksualno nasilje u konfliktu, organizovanom od strane Dr. Denis Mukwege Fondacije, UN Women i Ujedinjenog Kraljevstva. 

Vodič ujedinjuje pravne obaveze zemalja prema međunarodnom humanitarnom pravu i zakonu o ljudskim pravima, kao i rješenja Saveta bezbjednosti u vezi sa ratnim seksualnim nasiljem, a svrha mu je da služi kao sredstvo zemljama, preživjelim i aktivistima/kinjama, kako bi se postarale/i da država ispunjava svoje pravne obavjeze.