Missing Peace Global Symposium

Uključivanje preživjelih u razvijanje pravnih i političkih odgovora u svrhu eliminisanja seksualnog nasilja u ratu, kao i u kreiranje programa podrške, bilo je u fokusu ovogodišnjih Missing Peace Global Symposium diskusija, održanih u Vašingtonu od 1. do 3. novembra, a u kojima su Ajna Jusić, direktorka “Zaboravljene djece rata” i Lejla Damon, članica udruženja, učestvovale. 

Prema najvažnijim istraživanjima, seksualno nasilje nije neizbježan deo rata, i primjetno varira između i unutar konflikata. Uprkos uvećanom znanju, odgovori politika na seksualno nasilje u ratu nemaju efekta, ono je i dalje vrlo prisutno i u najvećem broju slučajeva, prolazi nekažnjeno. 

Ajna Jusić i Lejla Damon su, zajedno sa akademicima, kreatorima/kama politika, praktičarima/kama, i žrtvama i preživjelim razgovarale o tome šta znamo, a šta nedostaje istraživanjima, politikama i u praksi, kako bismo nastavili/e da efikasnije radimo na eliminisanju seksualnog nasilja u ratu i stavimo tačku na nekažnjavanje ovih zločina. 

Lejla Damon je učestvovala u panel diskusiji o pristupu adresiranja seksualnog nasilja u ratu, koje u fokusu ima preživjelu/og i njene/njegove potrebe. Na početku je istaknuto da je seksualno nasilje u ratu promišljen okrutni čin kome je svrha da dehumanizuje preživjelu/og i izazove u njoj/njemu i njenoj/njegovoj zajednici osjećaj bespomoćnosti. Panelisti/kinje su približili/e značenje adresiranja seksualnog nasilja u ratu, usmjerenog na potrebe preživjele/og, te razgovarali/e o načinima implementacije. 

Jusić je bila deo panela “Djeca rođena zbog rata”. Iskustva i pravni položaj djece rođene zbog rata, često ne budu adresirana u posleratnim naporima za pružanjem pomoći. Panelisti i panelistkinje su razgovarali/e o novijim istraživanjima o djeci rođenoj zbog rata, i promišljali/e načine da njihove potrebe i brige budu adresirane od strane kreatora/ki politika i praktičara/ki. 

Ajna je istakla ključne činjenice iz istraživanja – “Trauma djece varira u odnosu na kontekst i historiju rata. Djeca rođena zbog rata jesu globalni problem, ali se svakom slučaju mora pristupiti individualno.” 

“Dalja istraživanja treba usmjeriti ka činjenicama koje bi podržale pravnu prepoznatljivost djece rođene zbog rata.” – Zaključila je. 

Simpozijum je organizovala Missing Peace Initiative, osnovana 2012. od strane Američkog Instituta za mir (USIP); Instituta za mirovna istraživanja Oslo (PRIO); Žena u internacionalnoj bezbjednosti (WIIS); i Instituta za ljudska prava na Berkely Univerzitetu (sada, Centar za ljudska prava, rod i migracije, na Univerzitetu u Vašingtonu, St. Louis) – kako bi se razvijala partnerstva, te uvjećavalo znanje, unaprijeđivale relevantne politike i eliminisalo seksualno nasilje u ratu.