Učešće mladih žena u političkom životu Bosne i Hercegovine – Realizovan kamp Pokret “1325”

Na ohrabrivanju i prepoznavanju vještina mladih žena, kako bi se uključile u politički život, te aktivno zagovarale izgradnju mira u Bosni i Hercegovini, radile smo na kampu Pokret „1325“, baziranom na rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda – Žene, mir i sigurnost! 

Prije svega, učesnice su podijelile u kojoj mjeri se osjećaju osnaženim i pozvanim na političku i društvenu participaciju, o prilikama da aktivno djeluju u svojim lokalnim zajednicama, te kako doživljavaju položaj žena u Bosni i Hercegovini. 

Definisale smo kojim se vrijednostima učesnice vode, kada je u pitanju njihovo društveno i političko učešće, jer će upravo te vrijednosti težiti da prenesu u svoje lokalne zajednice, te ih zagovarati nakon kampa, kako bi osnažile druge mlade žene na djelovanje. 

Važno je da napomenemo da su prilikom upoznavanja sa rezolucijom 1325, učesnice iskazale razočarenje, jer se njihova prava i oblasti u kojima žene treba da djeluju, ne mogu pronaći u sklopu formalnog obrazovanja, niti su im približena u njihovim lokalnim zajednicama. 

Poteškoće i izazove u implementaciji rezolucije 1325, učesnice su, uz podršku mentorice, psihologinje i omladinske radnice, Azre Frlj, razumjele kroz kolektivnu traumu koju nosi društvo u Bosni i Hercegovini. Mapirale smo zajedničke narative, emocije i vrijednosti, prisutne u BiH, kako bismo približile simptome kolektivne traume koju društvo nosi, a koja pojačava ustaljene obrasce i stavove o ulozi žena u našoj zemlji. 

Radile smo na usvajanju mehanizama psihološke otpornosti, na pružanju otpora društvu, koje u sebi nosi potencijal za progresom i transformacijom. Procesi transformacije jesu iscrpni i dugotrajni, ali mogu rezultirati društvom kome su podloga solidarnost, aktivizam, empatija i inkluzivnost. Svojim procesom na kampu Pokret „1325“ učesnice stvaraju modele izgradnje mira koji odgovaraju njihovom vremenu, koračaju put svoje budućnosti. 

Organizovane su dvije panel diskusije sa bosanskohercegovačkim heroinama i aktivistkinjama, pionirkama ženskog pokreta na prostorima bivše Jugoslavije. Panelom su moderirale učesnice, te su imale priliku da postavljaju pitanja koja oblikuju i nadograđuju njihovo znanje o mirovnim procesima. Dobile su uvid u praktična rješenja, iskustva iz pokreta, alate korisne na putu vidljivosti.  

Transgeneracijska razmjena mladih žena sa aktivistkinjama i preživjelim ratnog seksualnog nasilja, ključna je u procesima njihovog osnaživanja, razumijevanja historije, ali i u procesima usmjeravanja u kreiranju funkcionalnog sjećanja ratnog nasljeđa i ženske borbe. Kreiranje sigurnih prostora za transfgeneracijski dijalog, stvara okvire kvalitetnih temelja kulture sjećanja na ženske borbe i pobjede na prostorima bivše Jugoslavije. 

Učesnice su se oprobale i u radionicama svjesnog plesa implementiranim u saradnji sa Fondacijom Mohanji Bosna i Hercegovina, uz vodstvo koordinatorice Ana Raos. Ova tehnika je posebno prilagođena radu sa grupama ljudi koji nose određeno traumatsko iskustvo, pa je u našem kontekstu iskorištena u svrhu osnaživanja, prihvatanja sebe i davanja novih značaja takvim životnim iskustvima. Radionica je također igrala ulogu u izgradnji kohezije i povezivanja grupe, što je važan faktor za harmoničan timski rad. 

Mlade žene su ujedinile svoju kreativnost i posvjetile vrijeme osmišljavanju i razradi ideja koje će realizovati u svojim lokalnim zajednicama, a uz mentorsku podršku udruženja “Zaboravljena djeca rata”, bosanskohercegovačkih heroina, regionalnih aktivistkinja, kao i njihove mentorice Azre Frlj. Kroz aktivnosti će sticati iskustvo i oprobati se u radu na implementaciji rezolucije 1325, te kvalitetnim sadržajem na lokalnom nivou, na djelovanje podstaći i druge mlade žene u Bosni i Hercegovini. Kako bi nadogradile ideje, ponovile i učvrstile sve što su naučile i iskusile tokom kampa, učesnice će se okupiti već krajem jula. 

Inicijativa Pokret „1325“ se realizuje uz podršku i u saradnji sa Ambasadom Savjezne Republike Njemačke u Sarajevu.