Žene su ključni faktor u izgradnji i očuvanju mira – podržimo Rezoluciju 1325!

Rezolucija 1325 / UNSCR 1325 je jedna od najvažnijih rezolucija koje je ikada usvojilo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. Ova rezolucija postavila je temelj za podsticanje učešća žena u prevenciji i rješavanju sukoba, izgradnji mira i zaštiti žena od nasilja u konfliktu. Rezolucija 1325 je usvojena 31. oktobra 2000. godine od strane Savjeta sigurnosti Ujedinjenih nacija. Bosna i Hercegovina je potpisala rezoluciju 29. januara 2003. godine, a ratificirala 12. juna 2008. godine.

Važno je podržavati i implementirati ovu rezoluciju iz nekoliko razloga. Prvi i najvažniji razlog je činjenica da su žene u različitim zemljama najčešće žrtve tokom oružanih sukoba. Tokom ratnog razdoblja, žene su često žrtve seksualnog ropstva, seksualnog nasilja, ponižavanja i brutalnog zlostavljana. Nažalost, ni u mirodopskom periodu ne uslijede konkretni mehanizmi zaštite i podrške, sudski postupci, kazne za počinioce kao ni reparacije bilo koje vrste. Rezolucija 1325 ima za cilj spriječiti ovakve zločine nad ženama tako što će nametnuti odgovornost državama i postaviti standarde za zaštitu žena i djevojčica od rata i nasilja.

Drugi važan razlog za podršku ovoj rezoluciji je podsticanje i ukazivanje na važnost ravnopravne praticipacije žena u svim fazama prevencije, rješavanja i izgradnje mira. Žene se u ovim procesima sve češće prepoznaju kao ključni faktori u održavanju stabilnosti i mira u društvu. Osnaživanje djevojčica, djevojaka i žena u ovim sferama ne samo da povećava njihovu efektivnosti u ovim područjima, nego i smanjuje rizik od ponovnog sukoba. Naravno, jako je važno je napomenuti da se ova rezolucija odnosi i na muškarce kao aktivne učesnike u izgradnji pozitivnih promjena. Borba protiv nasilja i diskriminacije nad ženama ne može se postići bez podrške muškaraca i stvaranja sigurnih prostora za žene u kojem su sigurnost, rodna ravnopravnost i kohezija ključni za stvaranja povjerenja, kao i čvrstog temelja za izgradnju nenasilne i inkluzivne kulture življenja koja osigurava mir i odsustvo konflikta i militarizacije.

Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, još uvijek aktuelni Akcioni plan 2018-2022 za implementaciju Rezolucije 1325 identificira dva osnovna cilja: „povećano učešće žena u vojsci, policiji i mirovnim misijama, uključujući i učešće na mjestima donošenja odluka“, te „povećan stepen ljudske sigurnosti kroz prizmu rodne ravnopravnosti“. Na osnovu dostupnih statističkih podataka i izvještaja možemo zaključiti da pomak u BiH od prvih napora za promjenu i implementaciju do danas nije veliki, tj. da rodna neravnopravnost koju adresira Rezolucija, a koja se primarno očituje kao nesudjelovanje i nezastupljenost žena, još uvijek u velikom opsegu postoji. Rodna ravnopravnost u svim oblastima, afirmativni pristupi u političkoj participaciji žena, kao i podizanje svijesti društva sa ciljem eliminacije rodnih stereotipa i predrasuda, preduslov su za napredak BiH na ovom polju.

Shodno navedenom, projekat „Pokret 1325“ usmjeren je ka mladima, s posebnim fokusom na djevojke između 18 i 25 godina iz Bosne i Hercegovine koje se svakodnevno suočavaju sa izazovima u sudjelovanju i uticaju na mirovne procese zbog svoje dobi i spola.  Glasovi mladih žena rijetko se čuju izvan konsultativnih faza mirovnih procesa, što ih ograničava na polju političko-društvene sfere, te im se onemogućava direktno učešće u procesima koji se tiču njihove sigurnosti i kvalitete života. U tom kontekstu, u svojim zajednicama, na univerzitetima i na internetu, važno je mladima stvarati prostor za otvoreni dijalog i podršku među vršnjacima što vodi ka kreiranju zajedničkih putokaza izgradnje mira u BiH i regiji.

U današnjem patrijarhalnom okruženju, stvaranje prostora za osnaživanje i edukaciju mladih žena predstavlja imperativ za ravnopravno sudjelovanje u javnom životu.

Cilj projekta je osnažiti mlade žene da prevladaju patrijarhalno nametnute prepreke kroz nadograđivanje znanja iz oblasti liderstva, i učešće mladih žena u oblikovanju mirovnih procesa i ishoda u budućnosti. Seksualno i rodno uvjetovano nasilje (SGBV) dramatično se povećava tokom sukoba i nakon sukoba, a mlade žene posebno su u opasnosti. Takvo nasilje obično je nastavak ili intenziviranje nasilja koje doživljavaju djevojke i žene, a koje njihova društva tolerišu u mirnodopskim uvjetima. Stoga, nužno važan cilj projekta je podizanje svijesti o posljedicama seksualnog nasilja, kao i osnaživanje i pružanje alata za sprečavanje i prevenciju nasilja.

Mlade žene se moraju i istinski mogu suočiti s preprekama u razumijevanju ili pristupu informacijama i znanju o procesima tranzicijske pravde, mirovnih pregovora i političke participacije. Adekvatno suočavanje i osnaživanje otvara različite mogućnosti izražavanja iskustava, potreba i prepreka, a kroz projekat ćemo pružiti sljedeće afirmativne mjere osnaživanja i političke socijalizacije mladih žena u BiH:

Aktivnost (1) – Kamp 1325 – međugeneracijski prostor za dijalog mladih žena, pokretačica ženskog pokreta na prostorima bivše Jugoslavije i preživjelih ratno seksualno nasilje. Ovo će predstavljati prostor u kojem učesnice zajednički stvaraju sopstvene mogućnosti za lično svjedočenje i aktivno slušanje u podržavajućem i sigurnom okruženju koje pruža informacije i znanje. Kroz kamp će se također provesti programi izgradnje kapaciteta i liderstva sa ciljem podsticanja političke socijalizacije mladih žena. Kamp 1325 će okupiti 18 učesnica od kojih je 10 djevojaka (18 – 25 godina) iz cijele BiH, 5 heroina preživjelih ratno seksualno nasilje, dvoje djece rođene kao posljedica ratnog seksualnog nasilja i 3 regionalne aktivistkinje, pokretačice ženskog pokreta na prostorima bivše Jugoslavije.

Aktivnost (2) – međugeneracijske edukativne radionice sa fokusom na važnosti primjene Rezolucije 1325. Također, učesnice projekta pridružit će se srodnim organizacijama širom BiH tokom obilježavanja značajnih datuma i obilascima mjesta masovnog zatočeništva i seksualnog ropstva tokom rata u BiH. Cilj ove aktivnosti jeste podsticanje samouvjerenog sudjelovanja u javnom životu i izgradnji mira u BiH.

Programskom metodologijom ističemo važnost ženskih koalicija koje rade zajedno na razvijanju zajedničkih stajališta i alata u svrhu osiguravanja uključivanja glasova mladih žena u mirovnim procesima i pregovorima. Pokretačice ženskog pokreta, kao i preživjele, moraju biti ključne u transgeneracijskoj podjeli iskustava, znanja, naučenih lekcija i kontakata za umrežavanje.

Aktivnost (3) – promocija aktivnosti i rezultata projekta kroz projektni film – tokom prikazivanja filma će biti organizovana panel diskusija u kojoj će učesnice projekta imati priliku artikulisati svoje potrebe kroz poruke društvu i dati relevantne preporuke za donosioce odluka.

Projekat „Pokret 1325“ se realizuje uz podršku i u saradnji sa Ambasadom Savezne Republike Njemačke u Sarajevu.