Internacionalna zagovaračka mreža za prava i potrebe djece rođene zbog rata

Udruženje „Zaboravljena djeca rata“ je u periodu od 16. do 18. februara organizovalo konferenciju „Internacionalna zagovaračka mreže za prava i potrebe djece rođene zbog rata“. Konferencija je imala za cilj osnivanje „Internacionalne mreže djece rođene zbog rata“. Na konferenciji su prisustvovale organizacije iz regije i svijeta, koje svojim radom utiču i rade na poboljšanje statusa i prava djece rođene zbog rata. Jedan od strateških ciljeva Udruženja „Zaboravljena djeca rata“ je bio i organizovanje konferencije u svrhu kreiranja platforme za razmjenu iskustava i praksi u okvirima tematike „djece rođene zbog rata“.

Vlada Velike Britanije je u novembru 2021. pokrenula prvi korak u kreiranju međunarodne platforme za podršku desetinama hiljada djece koja su zbog okolnosti njihovog začeća, marginalizirani i stigmatizirani od strane porodica i zajednica. Platforma upućuje na izazove djece rođene zbog rata, kategoriše ih po prioritetima, nudi opcije rješenja, te pruža okvir za koordiniranu akciju za sprovedbu. Posvećenošću konkretnim akcijama u okviru platforme, globalni partneri, vlade, međunarodne organizacije i civilno društvo, mogu poduzeti potrebne akcije za podršku ovoj djeci. Podsjećamo da je Udruženje „Zaboravljena djeca rata“, pored zagovaračkih uspjeha u BiH, učestvovalo u kreiranju Zakona o civilnim žrtvama rata Brčko Distrikta, te tim korakom ispisalo tragove historije sudjelujući u izradi ove platforme.

https://www.gov.uk/government/publications/platform-for-action-promoting-rights-and-wellbeing-of-children-born-of-conflict-related-sexual-violence

Shodno klimi na globalnom nivou, i uspješnom zagovaračkom procesu u BiH, odlučili smo da je početak 2023. godine pravo vrijeme za implementaciju konferencije.

Konferencija je imala za krajnji cilj da u saradnji sa srodnim organizacijama iz svijeta, te drugim akterima, osiguramo učešće djece rođene zbog rata u procesima izrade strategija, politika i procesa koji utiču na njihov status čime bi se doprinijelo poboljšanju položaja preživjelih i jednakosti djece rođene zbog rata globalno. Tokom konferencije prezentovalo se i diskutovalo se o različitim praksama u BiH, regiji i svijetu, s osvrtom da određene strategije moraju biti prilagođene kulturološkim, tradicionalnim, religijskim i političkim kontekstima u različitim konfliktnim i post-konfilktnim državama. Ovaj pristup omogućio nam je uvid u metodologije, alate i prakse primjenjive u različitim okruženjima.

Počasna gošća konferencije bila je Gerd Fleischer, dijete drugog svjetskog rata, koja je podijelila svoje životno iskustvo i učešće u tužbi ratne djece protiv norveške države pred Evropskim sudom za ljudska prava 2007.

Više o Gerd Fleischer: https://en.wikipedia.org/wiki/Gerd_Fleischer

Konferencija se sastojala od šest segmenata: istraživački aspekt, pravna prepoznatljivost, uloga umjetnosti i kulture u iscjeljivanju traume, umrežavanje i mogućnost saradnje, internacionalno iskustvo, te iskustva zapadnog balkana. Više o svakom aspektu možete pročitati u nastavku:

  1. Istraživački aspekt – prezentacija istraživanja dr. Sabine Lee i dr. Amra u kojem su predstavljeni rezultati i rad istraživanja. Predstavljena je interdisciplinarna istraživačka mreža Children born of War https://www.chibow.org/ . Važno je istaći da je Udruženje „Zaboravljena djeca rata“ tokom pisanja navedenog istraživanja zamišljeno kao pilot projekat.
    Više o Sabine Lee: https://www.chibow.org/prof-sabine-lee
  2. Pravna prepoznatljivost – prezentacija „Platform for Action“ – World Vision i UK goverment, koju smo čuli na PSVI konferenciji u Londonu 2022. godine, na kojoj je BiH kao država dobila mogućnost potpisivanja i implementiranja ove strategije. Prezentaciju je radila liderica projekta, Erica Hall. Predstavljena je i publikacija TRIAL Inernational BiH o djeci rođenoj zbog rata, sa ciljem razmjene zagovaračkog iskustva u BiH i generalno o zakonskom okviru koji su postavljeni u BiH trenutno.
  3. Iscjeljivanje traume vs. Umjetnost i kultura – predstavljena je predstava „U ime Oca“ kroz film format nakon čega je bio upriličen razgovor sa režiserom i učesnicima na ovom projektu. Cilj je isticanje važnosti umjetnosti u procesima iscjeljenja traume i prihvatanje traumatskih okolnosti i posljedica. S obzirom da se umjetnost pokazala kao dobar medijator za suočavanje sa prošlošću i posljedicama kada u dijalogu imamo marginalizirane identitete i društvo. U okviru panela, režiser predstave Darrel Toulon je imao kratku radionicu o dokumentarno plesnom teatru, te je podijelio svoje iskustvo i metodologiju rada na predstavi „U ime Oca“ koju je po istom principu primijenio sa djecom rođenom zbog rata u BiH, ali i djecom iz Ugande.
  4. Umrežavanje i mogućnosti saradnje – Kako širiti poruku? prezentacija direktorice CEO Global Survivors Fund koja je predstavila ključna pitanja širom svijeta, te istakla važnost zajedničkog zagovaranje i podizanje svijesti, te dala prijedloge alata za daljnje zagovaranje.

Više o Esther i GSF: https://www.globalsurvivorsfund.org/our-people

  1. Internacionalno iskustvo – izlaganje i prespektiva Eunice Otuko Apio iz Ugande i Cathleen de Kerchove, direktorice organizacije Enfants de Panzi et d’Ailleurs koja je u saradnji sa Dr. Mukwege progovrila o sistemskom programu osnaživanja i edukacije djece koja su rođena iz čina silovanja i koja su preživjela silovanje na području DCR Kongo.

Više o Enfants de Panzi et d’Ailleurs: https://enfantsdepanzi.org/index.php/our-team/

Više o Eunice: https://wpscouncil.org/eunice-otuko/

Pored učesnika i učesnica iz cijelog svijeta, na konferenciji su prisustvovali i regionalni predstavnici koji su predstavili važnost iskustva država Zapadnog Balkona (Kosovo, Srbija, Hrvatska i BiH)

  1. Važnost iskustva država Zapadnog Balkana – osvrt na procese tranzicijske pravde na Zapadnom Balkanu sa primarnim ciljem ukazivanja na prakse i metodologije, koje su validne i korisne za internacionlno djelovanje u različitim post-konfliktnim područjima. Na panelu su govorile i predstavnica „Udruženja žrtava rata 92-95 Foča“, Midheta Kaloper, a potom i Marijana Senjak koja je predstavila stanje i perspektivu tačaka tranzicijske pravde koje se direktno tiču posljedica ratnog seksualnog nasilja i djeca rođene zbog rata u Hrvatskoj.

Jedna od učesnica je Qëndresa Prapashtica predstavnica Kosovskog centra za rehabilitaciju žrtava ratne torure (hibridni model) koja je predstavila položaj preživjelih na Kosovu. Također, čuli smo i izlaganje Ivane Žanić iz Beograda ispred Fonda za humanitarno pravo, sa fokusom na  probleme u (ne)procesuiranju seksualnog nasilja u ratu pred sudovima u Srbiji. Regionalno djelovanje je značajno, što predstavlja okosnicu izgradnje regionalnog mira, ali i izgradnje povjerenja između država Zapadnog Balkana.

BREAKING FREE izložba je bila završni segment konferencije u kojem su naši članovi, majke i žene preživjele otvorile prostor za razgovor o istinskim efektima globalnog, regionalnog i nacionalnog angažmana u okvirima ratnog seksualnog nasilja, rodno zasnovanog nasilja, i djece rođene zbog rata. Ideja je bila da svim učesnicima  predstavimo svakodnevne borbe i probleme sa kojima se susreću djeca rođena zbog rata ( u čemu se ogleda njihova uloga u društvu, porodici, partnertstvima, prijateljstvima, itd). Ovim smo angažiranim pojedincima i organizacijama dali do znanja da njihov, odnosno naš zajednički trud nije uzaludan. Svrha je da kroz motivaciju i empatiju pošaljemo zajedničku poruku da želimo društva jednakih vrijednosti.

Zahvaljujemo se na učešću u izgradnji platforme: Britanskoj Inicijativi za prevenciju seksualnog nasilja u sukobu (PSVI) – Erica Hall, članica PSVI stručnog tima;  predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država, Meksika, Gvatemale, Kosova, Uredu  specijalnih predstavnika generalnog sekretara za seksualno nasilje u sukobu, nasilje nad djecom i za djecu i oružani sukob; Akcijama UN-a protiv seksualnog nasilja u sukobu; UNICEF-u; Uredu visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHCHR); PSVI Survivor Champions; Restauracija Konga; Zeleni Kordofan; Projekat Djeca rođena iz rata; Annie Bunting, Univerzitet York; Joanne Neenan – međunarodni advokat; Lejla Damon; i Global Survivors Fund.