KONKURS ZA POSAO – FINANSIJSKI MENADŽER ILI FINANSIJSKA MENADŽERICA UDRUŽENJA „ZABORAVLJENA DJECA RATA“

Ukratko o Udruženju:

U Bosni i Hercegovini često govorimo o posljedicama rata, ali vrlo rijetko o jednoj od najranjivijih kategorija – „djeci rođenoj zbog rata“ koja su doživjela povrede prava djeteta. Rezultati dosadašnjih istraživanja, izvještaji UN-a i novinarski izvještaji upućuju da „djeca rođena zbog rata“ , nerijetko nepriznata i odbačena od strane očeva, i ostavljena na brigu i staranje majkama i/ili zajednici u kojoj su rođena, odrastaju uskraćena za brojna prava djeteta i sa mogućim problemima identiteta, stigme, diskriminacije, marginalizacije i/ili izolacije.

Udruženje Zaboravljena djeca rata  osnovano je 2015. godine od strane nekoliko entuzijasta – aktivistica za ljudska prava i “djece rođene zbog rata” iz Bosne i Hercegovine, koja su ostala u sjeni rata i poraća, nevidljiva i neprepoznata kao vulnerabilna kategorija djece, u zemlji porijekla svojih majki i/ili zemlji porijekla svojih bioloških očeva.

Udruženje Zaboravljena djeca rata je prvo i trenutno jedino udruženje u regiji i šire koje na potpuno drugačiji način pristupa tematici djece rođene zbog rata. Prvo koje radi na društvenoj i pravnoj vidljivosti, prvo koje okuplja članove, a koji pripadaju gore navedenim kategorijama.

Više informacija o Udruženju možete pronaći na sljedećem linku: https://zdr.ba/

Udruženje ”Zaboravljena djeca rata” objavljuje konkurs za angažovanje finansijske/og menadžera/ice na period od minimalno 12 mjeseci na puno radno vrijeme (100%), uz mogućnost produživanja ugovora uz obostrani pristanak za dalju saradnju.

USLOVI ZA PRIJAVU:

 • Minimalno srednja stručna sprema iz oblasti administrativno-finansijskog poslovanja (Poželjne su prijave i kandidata sa diplomom visokog obrazovanja – fakulteti, visoke škole. Osobe koje su završile privatno obrazovanje u ovoj oblasti se također mogu javiti na konkurs). Udruženje “Zaboravljena djeca rata” podržava i kandidate koji nemaju navedenu stručnu spremnu da se jave na ovaj konkurs jer kroz svoj rad aktivno učestvujemo u procesima neformalnog obrazovanja za kojeg sigurno tvrdimo da je jednako vrijedno kao i formalno/državno obrazovanje;
 • Poznavanje administrativno-finansijskog poslovanja udruženja na nivou Bosne i Hercegovine što uključuje Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Brčko Distrikt;
 • Jedan od glavnih uslova jeste iskustvo u radu u nevladinom sektoru u oblasti administrativno-finansijskog poslovanja. Minimalno iskustvo u radu je 2 godine sa minimalno 1 preporukom prethodnog poslodavca;
 • Poznavanje engleskog jezik (B2 i C1 stepen)
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket, internet) – potrebno je posebno poznavanje financijskih programa kao što je MS Excel. Kandidati moraju imati minimalno 2 godine radnog iskustva u navedenim programima;
 • Poželjno iskustvo u radu na projektima koji podrazumijevaju znanje iz kompleksnijih administrativno-financijskih poslova (npr. EU projekti, projekti sa grantom većim od 80.000 BAM);
 • U sklopu email-a sa prijavom dostaviti nazive minimalno 1, maximalno 3 projekta na kojem ste bili prethodno angažirani, te organizacije ispred kojih ste bili angažirani na navedenim projektima;

POŽELJNE VJEŠTINE KANDIDATA/KINJE:

 • Motivacija za društveno odgovornim radom;
 • Sposobnost rada u timu;
 • Dobre komunikacijske vještine;
 • Izražena želja za napredovanjem i izgradnjom novih znanja i kapaciteta;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme u odnosu na organizacijske aktivnosti i obaveze – po dogovoru sa organizacijskim timom;

OPIS POSLOVA:

 • Upravljanje finansijskim sredstvima (priliv i odliv);
 • Aktivna komunikacija sa računovodstvom Udruženja;
 • Posjete svim ustanovama koje su povezane sa finansijama Udruženja (poreska uprava, banke, uprave, itd) – finansijski menadžer/ica će imati pomoć finansijskog asistenta/ice;
 • Adekvatno i efikasno arhiviranje finansijske dokumentacije Udruženja;
 • Savjetovanje pri donošenju poslovnih odluka;
 • Budžetiranje i planiranje (projektno i organizacijsko budžetiranje i planiranje);
 • Mjerenje i kontrola finansijskih priliva/odliva odnosno jednomjesečna analiza finansijskih aktivnosti u saradnji sa predsjednicom i timom Udruženja;
 • Kreativno poboljšanje kontrole troškova – finansijski menadžer/ica će dobiti mogućnost prilagodbe administrativno-finansijskog sistema i protokola Udruženja;
 • Priprema organizacijskog završnog finansijskog izvještaja;
 • Pripreme i pregled projektnih finansijskih izvještaja u skladu sa obavezama Udruženja prema državi i donatorima, te onima koji su bili dio implementacije projekta;
 • Obaveza kontinuirana komunikacija sa organizacijskim timom, predsjednicom Udruženja i projekt koordinatorima;
 • Pisanje mjesečnog Time Sheeta;
 • Prisustvo sastancima Udruženja (svakih 15 dana po 1 sastanak u svrhu monitoringa aktivnosti);
 • Pisanje projektnih aplikacija (obavezno 1 aplikacija tokom 12 mjeseci)

OBAVEZE UDRUŽENJA PREMA ČLANOVIMA TIMA:

 • Udruženje se obavezuje na ispunjavanje svih dogovorenih uslova rada, a koji će biti navedeni u ugovoru o radu. Dva primjera ugovora zadržava Udruženje, jedan angažovana osoba;
 • Udruženje se obavezuje na blagovremeno obavještavanje o potencijalnim izmjenama u sklopu projekata;
 • Udruženje se obavezuje na poštivanje radnog odnosa i ljudskih prava i sloboda angažovane osobe;
 • Udruženje se obavezuje da će u toku obavljanja rada pružati sve nužne podatke, dodatna objašnjenje i dokumentaciju.
 • Udruženje se obavezuje da isplaćuje mjesečnu naknadu za obavljeni posao, a koja će biti definisana ugvorom.

Molimo vas da na email info@zdr.ba pošaljete sljedeće dokumente:

Predmet/subject email-a: PRIJAVA_FINANSIJSKI MENADŽER/ICA

 • CV;
 • Motivaciono pismo na BHS jezicima, te prijevod motivacionog pisma na engleski jezik;
 • Preporuka od prethodnog poslodavca;
 • Dokaz o 2 godine radnog iskustva u polju administrativno-finansijskog poslovanja;
 • Dokaz o iskustvu u radu u nevladinom sektoru.

Napomena: U motivacionom pismu odgovorite na sljedeća pitanja:

 1. Zašto želite biti dio tima Udruženja Zaboravljena djeca rata? Koja je vaša motivacija da podržite naš rad?
 2. Zašto ste baš vi prava osoba za ovaj posao?
 3. Navedite svoja tri cilja u području karijere/života i odgovorite na pitanje „Na koji način se ovaj posao uklapa u ciljeve koje želite postići u svojoj karijeri/životu?“
 4. Šta dodatno možete ponuditi Udruženju tokom svog angažmana?
 5. Da li želite učestvovati u programima izgradnje kapaciteta organizacijskog tima tokom angažmana u Udruženju Zaboravljena djeca rata?

TRAJANJE KONKURSA I ANGAŽMANA:

 • Konkurs traje do 10.02.2023. do 12:00.
 • Proces selekcije završava 25.02.2021. Proces selekcije podrazumijeva pregled prijavne dokumentacije, te intervju sa selekcijskom komisijom. Svi intervjui će se obavite putem Zoom platforme.
 • Probni rad odabranog kandidata/kinje traje od 01.03.2023. do 31.03.2023. nakon čega slijedi potpisivanje ugovora o radu (puno radno vrijeme, 8h)
 • Početak rada (prvi radni dan): 01.04.2023.
 • Produženje ugovora ovisi o učinkovitosti izvršavanja zadataka i dužnosti, ali i obostranoj saglasnosti Udruženja i izvršioca/izvršiteljice navedene funkcije. Svakako, produženje ugovora ovisi i o finansijskim mogućnostima Udruženja koje finansijski menadžer/ica i ostatak tima zajedničkim radom mogu obezbijediti;