IZLOŽBA BREAKING FREE OTVORENA U BEOGRADU

Udruženje „Zaboravljena djeca rata“ je, uz podršku i u organizaciji Inicijative mladih za ljuska prava, Autonomnog Ženskog centra i Žena u crnom, otvorilo izložbu BREAKING FREE u prostorijama Endžio HAB-a – Dobračina 4, Beograd. Svečano otvorenje je počelo u 18:00 uz obraćanje koautorki izložbe, predsjednice Udruženja Ajne Jusić i programske menadžerice Mirne Omerčaušević. Izložba će biti otvorena do 22. oktobra, svaki radni dan od 10 do 18h.

Prvobitna i najsnažnija ideja izložbe jeste da publika osvijesti postojanje djece koja su direktna posljedica rata na prostorima bivše Jugoslavije. Ovu djecu čine kategorija djece koja su rođena kao posljedica ratnog silovanja, djeca UN mirovnjaka i djeca humanitarnih radnika čije su se misije odvijale u BiH za vrijeme rata i u poslijeratnom periodu.

„Izložbom želimo naglasiti važnu činjenicu da svu diskriminaciju, bol i patnju koju su ova djeca preživjela,  još uvijek doživljavaju u dobu mira. Danas djeca stradaju ljudskom rukom i postupcima diskriminacije, ponižavanja, marginalizacije, stigmatizacije i društvenog odbacivanja. Izložbom želimo otvoriti prostor za uvid vlastitih odgovornosti u kontekstu posljedica rata i seksualnog nasilja. Krucijalno je, da u mirnodopskom periodu građani osvijeste sopstvene diskriminatorne prakse koje mogu dodatno otežati već tešku borbu sa nepravdom na prostorima bivše Jugoslavije.“ – kazala je Ajna Jusić

„Smatramo da je dijalog i razumijevanje traume u dobu mira temelj uspostave regionalnog razumijevanja rata i unaprijeđenja tranzicijske prave. Ako dozvolimo da mi mladi ljudi i naša djeca prolazimo isto što i naši roditelji, to će biti poraz nas kao ljudi. Upravo zbog toga, sve dok imaju snage, oni će pričati svoje priče i ukazivati na to koliko bola nastaje ljudskog rukom, a ne mora ako promislimo i gradimo društvo koje razumije i uvažava traume svakog pojedinca. Kolektivnog mira i razumijevanja nema dok se svaki pojedinac ne suoči sa posljedicama rata i pri tome u mirnodopskog periodu ne omalovažava tuđu bol.“ – dodala je Mirna Omerčaušević

Prisutnima se obratila i Sofija Todorović, programska direktorica Inicijative mladih za ljudska prava iz Srbije koja je naglasila da se važnost izložbe Breaking Free ogleda u samoj činjenici da je otvorena prvi put u Beogradu, u prostorijama Endžio HAB-a koji je već duže vrijeme poznat kao jedan od rijetkih prostora slobode, a u kojem se pričaju i izlažu priče od velike važnosti za naše društvo.

Izložba Breaking Free inspirisana je borbom i snagom djece rođene zbog rata i njihovih majki koja traje skoro tri decenije. Dosadašnja borba je trajala u tišini pod velom stigme i diskriminacije, ali danas, zajedničkim snagama, zajedničkim glasom odlučili/e su izaći i progovoriti o tami u kojoj su živjeli/e i mnogi/e još uvijek žive. Lična iskustva djece odraz su političkog i društvenog ustroja u mirnodopskom periodu, koji je već postojeću traumu produbio patrijarhalno-opresivnim alatima.

Izložba naglašava solidarnost, empatiju, slobodu, jednakost i izbor. Djeca rođena iz čina ratnog seksualnog nasilja jasno izražavaju svoj identitet “djeteta svoje majke”, nikada nisu i nikada neće biti “djeca neprijatelja”. Naše majke, sve osobe preživjele ratno seksualno nasilje nisu krive za to!

Idejni koncept izložbe razvile su Ajna Jusić i Mirna Omerčauševic, dok je autor fotografija i video rada Sakher Almonem, sirijsko-francuski umjetnik. Inspiracija za ovu izložbu rodila se kada ga je Darrel Toulon (The Alpha Group) pozvao da učestvuje u projektu „In the name of the father / U ime oca“ koji je organizovan u saradnji sa Narodnim pozorištem Tuzla.

Budimo društvo jednakih vrijednosti, a ne društvo različitih etiketa!