PCRCTalks – serije interaktivnih razgovora sa liderima u oblasti izgradnje mira, pomirenja, tranzicione pravde, ljudskih prava i demokratije.

Krajem 2018. godine organizovano je interaktivno predavanje sa Ajnom Jusić gdje smo razgovarali o djeci koja su rođena nakon silovanja u ratu. Djeca rođena zbog rata su često marginalizovani u društvu i suočavaju se sa mnogobrojnim zakonskim preprekama, ali i opštom društvenom nevidljivošću. Cilj diskusije je bio inspirisati mlade i izazivati stereotipe sa kojima se suočava ova grupa. Jusić je diplomirala psihologiju na Univerzitetu u Sarajevu i pohađala Akademiju za mlade lidere u civilnom društvu. Ona je predsjednica organizacije “Zaboravljena djeca rata” i aktivistkinja Fondacije CURE. Kroz svoj rad Jusić se bori za prava LGBT zajednice, žena, manjina (posebno romske populacije) i djece sa posebnim potrebama. Trenutno radi na prvoj publikaciji koja ima za cilj povećanje društvene svijesti o djeci rođenoj zbog seksualnog nasilja u ratu. Njen inspirativni rad predstavlja odličan primjer osnaživanja mladih i aktivizma.