Panel: “Posljedice rodnih predrasuda po djecu”. Zajedno sa našom predsjednicom govorile su i Eunice Odufa Erhagbe iz Nigerije, Mirela Mujahić (sudska psihologinja iz BiH) i Prof. Dr. Džamna Duman (profesorica na Univerziteu u Sarajevu). Panel je moderirala sutkinja Amela Mahić Samardžić.