Udruženje Zaboravljena djeca rata na konferenciji na Univerzitetu u Birminghamu. Zajedno sa nama i naša članica Lejla Damon koja živi u UK.

Tokom konferencije razgovaralo se o interdisciplinarnom pristupu tematici “djece rođene zbog rata”. Na konferenciji su učestvovali stručnjaci iz oblasti historije, umjetnosti, psihologije, neuropsihijatrije, ali i aktivisti iz nekoliko zemlja. Ova konferencija je bila početak priče koju nazivamo „U ime oca“ ili „In the name of the father“ što ujedno čini i naziv predstave o djeci rođenoj zbog rata.