Djeca rođena kao posljedica ratnog seksualnog nasilja ZAKONSKI PREPOZNATA

Obaviještavamo vas da je Vlada Brčko distrikta BiH usvojila Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata, Zakon u kojem su historijski prvi put prepoznata djeca koja su rođena kao posljedica ratnog seksualnog nasilja i silovanja. Ovo je zaista jedan veliki iskorak u borbi za ljudska prava, ovo je zaista presedan kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za druge konfliktne i post-konfliktne države.

Naša lična iskustva i činjenica da mi nismo imali jednake mogućnosti unutar pravnog sistema BiH pokazale su se dovoljno jakim da se Vlada Brčko Distrikta odluči na ovako hrabar iskorak.

Udruženje „Zaboravljena djeca rata“ se zahvaljuje Vladi Brčko Distrikta na donošenju ovog Zakona, te smatramo da isti ovaj Zakon mora biti usvojen na nivou Federacije Bosne i Hercegovine kao i na nivou Republike Srpske.

Pored velikog značaja Zakona za djecu, istaćemo da je ovo također jako važan i lijep trenutak za naše majke. Za naše majke koje su se cijeli svoj život borile, suočavale sa svojim problemima, istovremeno su se borile i da njihova djeca budu priznata. Čestitamo majkama!

Za kraj, želimo se zahvaliti nevladinim organizacijama koje su uložile veliki napor zadnjih 27 godina u borbu za prava žena preživjelih. Također se zahvaljujemo za podršku našem radu, podršku prilikom kreiranja ovog zakona, ali zaista moramo istaći posebnu zahvalnost TRIAL u Bosni i Hercegovini TRIAL International organizaciji koja je od samog početka pružala pravnu stručnu podršku prilikom aktivističkih i zagovaračkih aktivnosti našeg Udruženja.

Ovo je samo početak, radujemo se procesu implementacije i nadamo se da ćemo nastaviti uživati vašu podršku u daljnjim procesima. Hvala!