Projekat Simboli izgubljene prošlosti

Započet je trodnevni trening u okviru projekta „Simboli izgubljene prošlosti“ koji ima za cilj izgradnju drugačije kulture sjećanja i izgradnja mira na području Bosne i Hercegovine i regije. 

Putem projekta „Simboli izgubljene prošlosti“ stvaramo prostor da se čuje glas žena koje su učestvovale u ratu kao vojnikinje, žene žrtve ratnog seksualnog nasilja, žene koje su digle glas protiv rata i djece rođene zbog rata, kako bismo prenosili kulturu sjećanja i spriječavali zaborav, te podstakli mlade da uče, pamte i kritički. Pojam kulture sjećanja možemo odrediti kao skup mehanizama i procesa kojima društvo prenosi, oblikuje i održava događaje iz prošlosti, i na taj način stvara podlogu na osnovu koje se tumači sadašnjost i kreira budućnost.

Teme koje smo obradili na treningu su komunikacija, nasilje i razumijevanje sukoba, identitetu i različitosti, a sve kroz interaktivne vježbe koje nam ukazuju na važnost slaganja i podrške unutar tima.  Učesnice treninga su studentice Univerziteta u Sarajevu i Istočnom Sarajevu.

Kultura sjećanja i kultura pamćenja ogledaju se u načinu na koji društvo pamti i sjeća se, te prenosi historijske događaje, ideje i stvarnosti budućim naraštajima. Iako kultura sjećanja u terminološkom smislu asocira na prošlost, ona zapravo predstavlja osnovu poimanja sadašnjosti i izgradnje društva budućnosti.

Kroz interaktivne vježbe „Heroji“; „Narativi o prošlosti“ i potraga za „Unutrašnjim sigurnim mjestom“ istražujemo, otkrivamo i učimo o samim sebi i našem djelovanju u društvu. Umijeće pamćenja se odnosi na pojedinca i pruža mu tehnike uz pomoć kojih može da unaprijedi svoje pamćenje, i odnosi se na individualni kapacitet. Kod kulture sjećanja, nasuprot tome, riječ je o ispunjavanju socijalne obaveze, koja se odnosi na grupu. Ovdje se radi o pitanju “Šta ne smijemo da zaboravimo?” Ovakvo pitanje ide uz svaku grupu. Tamo gdje je ovo pitanje centralno i gdje određuje identitet i samorazumijevanje grupe možemo da govorimo o “zajednici pamćenja” odnosno kultura sjećanja koja je povezana sa “pamćenjem koje stvara zajednicu”.

Cilj programa kulture sjećanja je upoznavanje s politikama sjećanja, praksama obilježavanja mjesta stradanja i komemorativnom kulturom u Bosni i Hercegovini i regiji, te poticanje javnog dijaloga o kulturi pamćenja.