Predstavljanje izložbe „Breaking Free“ u Bosni i Hercegovini

Trajanje podrške: August 2019. – Oktobar 2019./ Donator: Fondacija Konrad Adenauer Stiftung

U periodu od augusta 2019. do oktobra 2019. godine, Fondacija Konrad Adenauer Stiftung nastavila je podržavati predstavljanje izložbe i realizaciju okruglih stolova.