U SARAJEVU ODRŽAN TRODNEVNI TRENIG U SKLOPU PROJEKTA “SIMBOLI IZGUBLJENE PROŠLOSTI”

Tema treninga je bila suočavanje s prošlošću i način na koji posmatramo prošlost, koliko je dio svih nas, te kako poimamo sadašnjost da bismo izgradili budućnost u društvu u kojem živimo.

Pojam kolektivnog sjećanja veže se za kulturu sjećanja koja ima jednaku važnost za pojedinca, njegovu socijalizaciju, identitet,  kao i individualno sjećanje.  Predstavlja više ili manje osmišljen odnos prema prošlosti i sredstvu poimanja identiteta grupe i uspostavljanja kohezije.

Kroz interaktivne vježbe “Heroji”, “Narativi o prošlosti” i potraga za “Unutrašnjim sigurnim mjestom” smo istražili, otkrili i naučili o sebi i našem djelovanju u društvu.

Umijeće pamćenja se odnosi na pojedinca i pruža mu tehnike uz pomoć kojih može da unaprijedi svoje pamćenje, i odnosi se na individualni kapacitet.

Kod kulture sjećanja, nasuprot tome, riječ je o ispunjavanju socijalne obaveze, koja se odnosi na grupu.

Ovdje se radi o pitanju “Šta ne smijemo da zaboravimo?” Ovakvo pitanje ide uz svaku grupu. Tamo gdje je ovo pitanje centralno i gdje određuje identitet i samorazumijevanje grupe možemo da govorimo o “zajednici pamćenja” odnosno kulturi sjećanja koja je povezana sa “pamćenjem koje stvara zajednicu”.

Cilj programa kulture sjećanja je upoznavanje s politikama sjećanja, praksama obilježavanja mjesta stradanja i komemorativnom kulturom u Bosni i Hercegovini i regiji, te poticanje javnog dijaloga o kulturi pamćenja.