Tokom oktobra 2021 godine učestvovali smo na panel diskusiji čiji je cilj bio predstavljanje glavnih nalaza i preporuka “Studije o mogućnostima ostvarivanja reparacija za preživjele ratnog seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini” uz diskusiju sa relevantnim akterima, što podrazumijeva predstavnike/ce udruženja žrtava, organizacija civilnog društva, relevantnih ministarstava kao i eksperte. Događaj su organizovali TRIAL International TRIAL u Bosni i Hercegovini i Vive žene u okviru aktivnosti izrade studije za Globalni fond preživjelih. Diskusija je realizovana kao interaktivni razgovor svih učesnika/ca o potencijalnim mogućnostima unapređenja reparacija za preživjele ratnog seksualnog nasilja, te glavnih nalaza i preporuka prepoznatih ovom studijom.

Glavne nalaze i preporuke studije su predstavili predstavnici organizacija TRIAL International i Vive žene.